Resultado da miña experiencia na ONCE: Tocamos

Este artigo pretende explicar brevemente o froito dunha experiencia enriquecedora e o seu obxectivo. Tocamos é un material didáctico adaptado, desenvolvido a través dun xogo: o dominó, convertido nunha ferramenta de aprendizaxe e nun instrumento musical. Pretende axudar o neno xogando, conseguir que entenda conceptos tan complexos coma os elementos da solfa en vista: nota musical, son, colocación das notas no pentagrama, significado de pentagrama, liña adicional, clave de sol etc. Trabállase co braille e a signografía musical, para que o neno cego acade a maior autonomía.

Marta González Quintana
Mestra de Música no CEIP Balaídos (Vigo-Pontevedra)

Continuar leyendo «Resultado da miña experiencia na ONCE: Tocamos»